Wes Wise


List of Contributions
Committee Amount Contribution Type Date
Desmond for Supervisor 2022 $250.00 Monetary 2022-05-17
Steve Padilla for State Senate 2022 $2,000.00 Monetary 2021-01-11
Brian Jones for Senate 2022 $500.00 Monetary 2021-09-23
Desmond for Supervisor 2022 $900.00 Monetary 2021-04-30
Marks for County Assessor/Recorder 2022 $900.00 Monetary 2022-04-01
Ramirez Mayor 2022 $360.00 Monetary 2022-05-03

Aggregate Contributions by Committee
Committee Total
Steve Padilla for State Senate 2022 $2,000.00
Desmond for Supervisor 2022 $1,150.00
Marks for County Assessor/Recorder 2022 $900.00
Brian Jones for Senate 2022 $500.00
Ramirez Mayor 2022 $360.00